Personuppgiftspolicy

Hos FEW Design prioriterar vi dataskydd och sekretess högt. Denna personuppgiftspolicy fastställer tydliga riktlinjer för hur FEW Design ska behandla dina personuppgifter. Nedan redogörs för hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller uppger när du handlar hos oss, besöker vår webbplats eller använder de olika tjänsterna på vår webbplats.

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:

FEW Invest ApS, DK-8600 Silkeborg, Danmark (vidare kallat ”FEW Design”)
kundservice@fewdesign.se

+45 20996802

 

 1. Insamling av personuppgifter

Insamling av dina personuppgifter sker i en eller flera av nedanstående situationer:

 • När du handlar i vår webbshop
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev 
 • När du surfar på webbplatsen, inklusive cookies (se separat cookiepolicy)
 • När du deltar i aktiviteter på vår hemsida, inklusive tävlingar
 • När du anmäler "spara uppgifter” för att få tillgång till snabbkassa nästa gång du handlar

 

Även om du använder din mailadress i fler än en av ovanstående situationer samlas och registreras dina uppgifter bara på ett ställe. På så sätt kan dina uppgifter t.ex. återanvändas när du handlar hos oss och du undviker samtidigt att motta samma marknadsföringsmaterial från oss flera gånger. De personuppgifter vi samlar in kan till exempel omfatta ditt namn, din mailadress, ditt telefonnummer och liknande identifikationsuppgifter, samt uppgifter om din navigation på webbplatsen.

 

 1. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syften:

 • Anmälan till och utskick av nyhetsbrev, inklusive utskick av annat marknadsföringsmaterial, härunder inbjudningar till event
 • Genomförande av köp i vår webbshop
 • Statistik och analys av trafiken på webbplatsen
 • Övriga marknadsföringsåtgärder
 • Vid köp: Hantering av beställningen, kvitto på beställningen, orderbekräftelse (köpeavtalet)
 • Anmälan till "Meddela mig”-funktion för produkters tillgänglighet på webbplatsen. Efter att e-mail har skickats raderas mailadressen från databasen.
 • Lagring av checkout-uppgifter för ”snabbkassa”-funktion

 

FEW Design behandlar endast dina personuppgifter om det finns laglig grund för att göra det. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av Dataskyddsförordningens artikel 6, 1 st. Mottagare av nyhetsbrevet mottar detta baserat på digitalt samtycke eller anmälan på fysiska listor. Det går när som helst att avanmäla sig från nyhetsbreven genom att klicka ”Unsubscribe” i det mottagna mailet.

FEW Design för statistik över vilka områden av webbplatsen våra användare besöker. Denna data innehåller inte personuppgifter. Med hjälp av den insamlade datan uppnås kännedom om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder dock datan på alla våra användares navigation för att förstå hur våra användare, som en samlad grupp, använder vår webbplats och försöker mot bakgrund av detta förbättra webbplatsen. Vi kan inte se var du surfar på internet när du lämnar vår webbplats. Vi varken säljer eller lämnar ut information om våra användares användning eller navigation i vår webbshop. Vi säljer inte dina upplysningar till en tredje part.

 

 1. Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part utan din tillåtelse. Det kan dock, under vissa omständigheter och i enlighet med gällande lagstiftning, vara nödvändigt att lämna ut upplysningar till exempelvis offentliga myndigheter eller Polisen.

 

 1. Överlåtelse till personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter överlåtes till vårt externa lager Textile Logistics och fraktbolag, för att dina köpta varor ska kunna levereras. 

 

 1. Överföring till tredje land

Dina personuppgifter överförs till USA och Canada, då vi använder oss av Shopify Incs plattform.

Shopify Inc. är certifierat under Privacy Shield-avtalet, vilket innebär en garanti för efterlevnad av den europeiska dataskyddsnivån (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

 1. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre har behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de ändamål som framgår ovan i punkt 3. 

 

 1. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies under Cookiepolicy.

 

 1. Säkerhet

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner lever upp till vår policy om hög sekretess-standard. Vi strävar således efter bästa förmåga efter att skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.

 

 1. Facebook-Pixel, Custom Audiences och Facebook-Conversion
  Vid marknadsföring online använder vi oss av det så kallade ”Facebook Pixel” på grund av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vår marknadsföring. ”Facebook Pixel” är framtaget av det sociala nätverket Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland (“Facebook"). Facebook är certifierat under Privacy Shield-avtalet, vilket innebär en garanti för efterlevnad av den europeiska dataskyddsnivån (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Med hjälp av Facebook Pixel har Facebook möjlighet att välja besökare på våra plattformar online som målgrupp för visning av reklam (så kallade Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook Pixel till att visa Facebook-annonser för användare som har visat intresse för våra plattformar, eller som har vissa kännetecken (t.ex. intressen för särskilda ämnen eller produkter, baserat på deras besökta webbplatser), som vi skickar till Facebook (så kallade ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook Pixel önskar vi även säkerställa att våra Facebook-annonser överensstämmer med användarens potentiella intresse och inte uppfattas som irriterande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi vidare följa effekten av Facebook-annonserna i statistik- och marknadsundersökningar, där vi kan se om användarna omdirigerades till vår hemsida efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad ”konvertering”).

 

 1. Förekomst online på sociala medier
  Vi förekommer online på sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med aktiva kunder, intresserade och användare samt informera dem om våra tjänster. Genom att gå in på nätverken och plattformarna i fråga gäller de villkor och riktlinjer för behandling av personuppgifter som gäller för tillhandahållaren i fråga.

 

Såvida inget annat anges i vår personuppgiftspolicy behandlar vi användarnas data så länge de kommunicerar med oss på sociala nätverk och plattformar, t.ex. genom att skriva inlägg på vår profil eller skicka meddelanden till oss.

 

 1. Dina rättigheter
  Du har rätt att när som helst få insyn i de upplysningar som vi behandlar om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har vidare rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot den vidare behandlingen av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter rättade (korrigerade), raderade eller blockerade enligt regler kring detta. Du har i vissa fall rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om enskildas rättigheter enligt GDPR, som du hittar på www.datainspektionen.se.

 

 1. Återkallelse av samtycke
  Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du har lämnat. Vi kommer därefter att radera dina uppgifter, med mindre vi kan fortsätta behandlingen med annan laglig grund. Om du önskar återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på kundservice@fewdesign.se eller på telefon 031-308 85 31. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbreven genom att klicka ”unsubscribe” i det mottagna nyhetsbrevet.

 

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av ditt tidigare samtycke och fram till återkallelsen. Om du återkallar ditt samtycke har det verkan från tidpunkten för återkallelsen.

 

 1. Länkar till andra webbplatser m.m.
  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller deras metoder för insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa innehavarens policy för skydd av personuppgifter samt andra relevanta riktlinjer och policys.

 

 1. Ändringar av uppgifter m.m.
  Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar dina personuppgifter, om du vill få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar eller om du har frågor kring riktlinjerna ovan kan du skicka en förfrågan till oss på kundservice@fewdesign.se eller på telefon 031-308 85 31. Du kan även skriva till oss på följande adress: FEW Design ApS, Julsøvænget 26B, DK-8600 Silkeborg, Danmark

 

Uppdatering juli 2020 – Privacy Shield ogiltigförklarat

EU-domstolen har nyligen slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

 

Uppdatering juli 2020 – Privacy Shield ogiltigförklarat